همه محصولات

درباره ما بیشتر بدانید :

 اهمیت نظارت بر عملکرد تجهیزات در مراکز تولید و توزیع و صــنایع و لزوم کنــترل و شناسایی به موقــع نقـاط مهم سیستمهای الکتریکی موجب میشـود ازضایعات فنـی و اقتصادی به مــوقع جلو گیری شود.

سیستم آلارم پانل دستگاهی است که در واحد ها و مراکز صـنعتی جهت اعلام بروز خطا در آن تاسیسات  و نمایش محل آن مورد اسـتفاده قرار میگیرد.
این قابلیت سبب میشود که مدارات فرمان در تابلو برق بسیار ساده تر و مطمئن تر گردد.
برندهای ویژه