آلارم یونیت سفارشی

با قابلیت انتخاب نور هر پنجره با رنگهای سفید - زرد - سبز- قرمز قابل نصب توسط دو عدد کلمپ
در ابعاد استاندارد تابلوئی 96 در 96 - 72در144 - 144 در 144 امکان قرار دادن نوشته ها توسط پرینت
بدون نیاز به حکاکی لیبل برای عنوان سیگنالها