پنجره آلارم فقط نشاندهنده

این سیستم می تواند در ابعاد و پنجره های کاملاً اختصاصی انجام شود
ارتباط بین دستگاه کنترل کننده مرکزی و پنجره توسط کابل و یا کامپکت انجام شود

Series Standard Sequence ISA 18.1 Keys Function : Reset - Ack
First Alarm Horn Off - Lamp Test
Auto / Manual Reset Switching Dc / Ac Convertor
Two Dry Contact Outputs Synchronisation
Input Logic mode : NO / NC Voltage Input Power Supply
Re-Copy Dry Contact Output (12-24-48-110-125-220) Ac/Dc
Automatic Sound Cancelling Input Logic Voltage
Ambient Temperature (12-24-48-110-125-220) Ac/Dc
30to+70C-  

 • نام دستگاه: پنجره آلارم 5 کاناله ( نشاندهنده )
 • ابعاد دستگاه: 144 * 72
 • کانال: 5

 • نام دستگاه: پنجره آلارم 9 کاناله ( نشاندهنده )
 • ابعاد دستگاه: 96 * 96
 • کانال: 9

 • نام دستگاه: پنجره آلارم 10 کاناله کوچک ( نشاندهنده )
 • ابعاد دستگاه: 72 * 144
 • کانال: 10

 • نام دستگاه: پنجره آلارم 25 کاناله ( نشاندهنده )
 • ابعاد دستگاه: 144 * 144
 • کانال: 25

نام دستگاه: پنجره آلارم 15 کاناله ( نشاندهنده )
ابعاد دستگاه: 144 * 144
کانال: 15