Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
 • نام دستگاه: نشاندهنده 2(21ch)
 • ابعاد دستگاه:
 • کانال: 21

 • نام دستگاه: نشاندهنده (21ch)
 • ابعاد دستگاه: * سفارشی
 • کانال: 21

 • نام دستگاه: mimik
 • ابعاد دستگاه:
 • کانال: 1

 • نام دستگاه: Table
 • ابعاد دستگاه:
 • کانال: 0

 • نام دستگاه: OP - 105
 • ابعاد دستگاه:
 • کانال: 5

 • نام دستگاه: OP- 110
 • ابعاد دستگاه:
 • کانال: 10

نام دستگاه: کیبورد صنعتی
ابعاد دستگاه: inch19 * 3 unit
کانال: 4

 • نام دستگاه: پنجره آلارم 24 کاناله
 • ابعاد دستگاه: 144X144
 • ابعاد برش : 139X139
 • کانال: 24

 • نام دستگاه: پنجره آلارم 12 کاناله
 • ابعاد دستگاه: 144X144
 • ابعاد برش : 139X139
 • کانال: 12

 • نام دستگاه: پنجره آلارم 20 کاناله
 • ابعاد دستگاه: 144mmX144mm
 • ابعاد برش: 139X139
 • کانال: 20