نشاندهنده (60ch)

نشاندهنده (60ch)
  • نام دستگاه: نشاندهنده (60ch)
  • ابعاد دستگاه: 25 * 85
  • کانال: 60

 

توضیحات :