نشاندهنده (21ch)

نشاندهنده (21ch)
 • نام دستگاه: نشاندهنده (21ch)
 • ابعاد دستگاه: * سفارشی
 • کانال: 21

 

توضیحات :

 • نوع نور پنجره ها LED قابلیت تغییر رنگ نور هر کانال با تعویض سریع فیلتر سفید-زرد-قرمز-سبز
 • قابلیت انتخاب نوع هر خطا به صورت Critical/Non Critical
 • قابلیت نشان دادن اولین خطا (First Alarm)
 • قابلیت انتخاب منطق وروی به صورت Normal Open/Normal Close
 • استاندار توالی عملکرد ISA 18.1
 • دارای دو عدد آلارم مشترک(Common Alarm) به صورت کنتاکت Normal Open
 • دارای خروجی مجزا مربوط به هر ورودی به صورت Re-Copy Memorize برای نوع 36 کانال و 10 کانال به صورت Optional
 • قابلیت انتخاب وضعیت نوع Reset بصورت اتوماتیک یا دستی
 • دارای تغذیه داخلی با ورودی AC/DC و حفاظت اتوماتیک در مقابل اتصال کوتاه و افزایش دما
 • ولتاژهای تغذیه دستگاه 24/48/110/125/220 Volts AC/DC
 • ولتاژهای ورودی کانالهای ایزوله و همچنین میتواند به صورت متفاوت با تغذیه انتخاب شود
 • دارای نشاندهنده وضعیت نوع آلارم Critical / Non Critical (Maj/Min)
 • قابلیت انتخاب قطع اتوماتیک آژیر(Auto Horn off)
 • قابلیت سنکرون کردن چند دستگاه در یک تابلو و یا تابلوهای مجاور
 • قابلیت نصب آسان در تابلو توسط دو عدد نگهدارنده از طرفین دستگاه(مربوط به پنجره ها)
 • امکان جابجائی کارتهای سیستم بدون قطع از شبکه و یا خاموشی آلارمهای دیگر(مربوط به مدل Sub Alarm Annunciator)
 • قابلیت آسان جهت ایجاد نوشته های روی پنجره ها توسط پرینت کاغذ ترانسپارنت و کاغذ کالک
 • دارای چهار کلید عملیاتی روی پنل و همچنین کلیدهای خارج از دستگاه با عنوانهای
 • Reset , LampTest,(Horn off) Mute,Acknowledge
 • دارای کارتهای توالی(Sequence) هر کارت مربوط به چهار کانال
 • قابلیت انتخاب رنگ نور پنجره ها جهت Trip و Alarm
 • قابلیت کارکرد در دما 70 C تا -30 C